DMCA

Leif Nilsen UNIK (2011)

Cached

Download Links

by Anders Paulshus Conax , Eli Winjum Forsvarets Forskningsinstitutt , Erik Hjelmås , Høgskolen Gjøvik , Hugues Verdure , Universitetet Tromsø , Kristian Gjøstein Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet , Martin Gilje , Jaatun Sintef , Nils K. Svendsen , Høgskolen Gjøvik , Patrick Bours , Høgskolen Gjøvik Chair , Ragnar Soleng , Universitetet Tromsø Chair , Svein Knapskog Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet , Tor Helleseth , Universitetet Bergen , Vladimir Oleshchuk , Universitetet Agder Chair