DMCA

Efficient and universal scalable video coding (2002)

by Feng Wu , Shipeng Li , Rong Yan , Xiaoyan Sun , Ya-qin Zhang
Venue:IEEE ICIP 2002
Citations:7 - 0 self