DMCA

Coupling Analysis on Thermoviscoelastic Constitutive of Nano-Fe3O4 Reinforced Nitrile Butadiene

Cached

Download Links

by Qilei Wang , Fengyu Yang , Yi Liu , Qian Yang , Junhui Chen , Hongyan Guan