DMCA

A Novel Rate Control Algorithm for H.264/AVC Standard

Cached

Download Links

by Shuqian He , Chun Shi , Zhengjie Deng