DMCA

A study of relevance propagation for web search (2005)

by Tao Qin , Tie-yan Liu , Xu-dong Zhang , Zheng Chen , Wei-ying Ma
Venue:In SIGIR 28
Citations:51 - 11 self