DMCA

RSKT07 Chairs RSFDGrC07 Chairs JRS07 Publicity Chairs

by Setsuo Ohsuga , York U , Setsuo Ohsuga , Lotfi A. Zadeh , Dominik Slezak , Guoyin Wang , Nick Cercone , Witold Pedrycz , Pawan Lingras , Marcin Szczuka , Wei-zhi Wu , Jingtao Yao , Malcolm Beynon , Nick Cercone , Salvatore Greco , Etienne Kerre , Yuefeng Li , Jiming Liu , Stan Matwin , Ernestina Menasalvas , Duoqian Miao , Aijun An , Clara Masaro , Vanessa Ross , Steven Yu , Aijun An