DMCA

Force Detected Nuclear Magnetic Resonance on (2009)

by Han-jong Chia , John T. Markert , Alex De Lozanne , Chih-kang Shih , Zhen Yao , Li Shi