DMCA

handwritten

by Ming-wen Chang , Dung-ming Shieh , Shih-fu Shy , Chao-hao Lee , Chi-jain Wen