DMCA

Subtelomeric hotspots of aberrant 5-hydroxymethylcytosine-mediated epigenetic modifications during reprogramming to pluripotency. Nat Cell Biol 15: 700–711. doi:10.1038/ ncb2748 (2013)

Cached

Download Links

by Tao Wang , Hao Wu , Yujing Li , Keith E. Szulwach , Li Lin , Xuekun Li , I-ping Chen , Ian S. Goldlust , Stormy J. Chamberlain , Ann Dodd , He Gong , Gene Ananiev , Ji Woong , Young-sup Yoon , M. Katharine Rudd , Miao Yu , Chun-xiao Song , Chuan He , Qiang Chang , Stephen T. Warren , Peng Jin
Citations:6 - 0 self