DMCA

FDUQA on TREC2003 QA task

Cached

Download Links

by Lide Wu , Xuanjing Huang , Yaqian Zhou , Yongping Du , Lan You