DMCA

DOI 10.1007/s10115-005-0233-6 REGULAR PAPER

by Jian Tang , Zhixiang Chen , Ada Waichee , Fu David , W. Cheung , J. Tang (b , Z. Chen , A. W. Fu , D. W. Cheung , J. Tang Et Al