DMCA

Fduqa on trec2004 qa track (2004)

Cached

Download Links

by Lide Wu , Xuanjing Huang , Lan You , Zhushuo Zhang , Xin Li , Yaqian Zhou
Citations:3 - 0 self