DMCA

Article Combinatorial Pharmacophore-Based 3D-QSAR Analysis and Virtual Screening of FGFR1 Inhibitors

Cached

Download Links

by Nannan Zhou , Yuan Xu , Xian Liu , Yulan Wang , Jianlong Peng , Xiaomin Luo , Mingyue Zheng , Kaixian Chen , Hualiang Jiang