DMCA

Highly Efficient Production of Soluble Proteins from Insoluble Inclusion Bodies by a Two-Step-Denaturing and Refolding Method (2011)

Cached

Download Links

by Zhong Yang , Linlin Zhang , Yan Zhang , Ting Zhang , Yanye Feng , Xiuxiu Lu , Wenxian Lan , Jufang Wang , Houming Wu , Chunyang Cao , Xiaoning Wang