DMCA

Structure of a Naegleria Tet-like dioxygenase in complex with 5-methylcytosine DNA (2014)

by Hideharu Hashimoto , June E. Pais , Nan Dai , Ivan R. Corrêa , Xing Zhang , Yu Zheng , Xiaodong Cheng
Venue:Nature
Citations:4 - 1 self