DMCA

Thrombocytopenia Is Associated with Acute Respiratory Distress Syndrome Mortality: An International Study

by Tiehua Wang , Zhuang Liu , Zhaoxi Wang , Meili Duan , Gang Li , Shupeng Wang , Wenxiong Li , Zhaozhong Zhu , Yongyue Wei , David C. Christiani , Ang Li , Xi Zhu