DMCA

Image Retargeting by Content-Aware Synthesis

Cached

Download Links

by Weiming Dong , Fuzhang Wu , Yan Kong , Xing Mei , Tong-yee Lee , Xiaopeng Zhang