DMCA

BigDataBench: A Big Data Benchmark Suite from Internet Services (2014)

Cached

Download Links

by Lei Wang , Jianfeng Zhan , Chunjie Luo , Yuqing Zhu , Qiang Yang , Yongqiang He , Wanling Gao , Zhen Jia
Venue:In HPCA’14, Flordia
Citations:9 - 2 self