DMCA

Report on the FG 2015 Video Person Recognition Evaluation

by J. Ross , Beveridge Hao , Zhang Bruce , A. Draper , Patrick J. Flynn , Zhenhua Feng , Patrik Huber , Josef Kittler , Zhiwu Huang , Shaoxin Li , Yan Li , Haoxiang Li , Gang Hua , Changxing Ding , Dacheng Tao , P. Jonathon Phillips