DMCA

Width Minimization in the Single-Electron Transistor Array Synthesis

Cached

Download Links

by Chian-wei Liu , Chang-en Chiang , Ching-yi Huang , Chun-yao Wang