DMCA

7Mobile Crowd Sensing and Computing: The Review of an Emerging Human-Powered Sensing Paradigm

Cached

Download Links

by Bin Guo , Zhu Wang , Zhiwen Yu , Yu Wang