DMCA

Enabling Integrated Information Framework as Cloud Services for Chemical and Petroleum Industry

by Yu Chen Zhou , Xi Ning Wang , Xin Peng Liu , Liang Xue , Shuang Liang , Chang Hua Sun