DMCA

Hair Interpolation for Portrait Morphing

by B. Levy , X. Tong , K. Yin , Yanlin Weng , Lvdi Wang , Xiao Li , Menglei Chai , Kun Zhou