DMCA

A decentralized framework for dynamic downlink base station cooperation

Cached

Download Links

by Sheng Zhou , Jie Gong , Zhisheng Niu , Yunjian Jia , Peng Yang
Venue:in Proc. IEEE Globecom’09
Citations:6 - 3 self