DMCA

Article Fast Fingerprint Database Maintenance for Indoor Positioning Based on UGV SLAM

Cached

Download Links

by Jian Tang , Yuwei Chen , Liang Chen , Jingbin Liu , Antero Kukko , Harri Kaartinen , Ruizhi Chen