DMCA

Article An Evaluation on the Effect of Health Education and of Low-Dose Statin in Dyslipidemia among Low-Income Rural Uyghur Adults in Far Western China: A Comprehensive Intervention Study

by Jiaolong Ma , Shuxia Guo , Rulin Ma , Jingyu Zhang , Jiaming Liu , Yusong Ding , Mei Zhang , Heng Guo , Jia He , Yizhong Yan , Lati Mu , Shugang Li , Qiang Niu