DMCA

Online Topic-Aware Influence Maximization

by Shuo Chen , Ju Fan , Guoliang Li , Jianhua Feng , Kian-lee Tan , Jinhui Tang
Citations:1 - 1 self