DMCA

Effect of MOSFET Gate-to-Drain Parasitic Capacitance on Class-E Power Amplifier

by Xiuqin Wei , Hiroo Sekiya , Shingo Kuroiwa , Tadashi Suetsugu , Marian K. Kazimierczuk