DMCA

Effective Selection of Translation Model Training Data

Cached

Download Links

by Le Liu , Yu Hong , Hao Liu , Xing Wang , Jianmin Yao
Citations:2 - 0 self