DMCA

How Do Institutional Investors Trade When Firms Buy Back Their Shares? (2012)

Cached


by Lee Kong , Chian School Of , Sheng Huang , Zhe Joe Zhang , Sheng Huang , Zhe Zhang