DMCA

Exact Penalty Methods for Non-Lipschitz Optimization (2014)

by Xiaojun Chen , Zhaosong Lu , Ting Kei Pong