DMCA

Noname manuscript No. (will be inserted by the editor) Solving the Data Sparsity Problem in Destination Prediction

by Andy Yuan , Xue Jianzhong , Qi Xing , Xie Rui , Zhang Jin , Huang Yuan Li , A. Y. Xue (b , J. Qi , X. Xie , R. Zhang , J. Huang , Y. Li