DMCA

Benchmarking cloud-based data management systems

by Yingjie Shi , Xiaofeng Meng , Jing Zhao , Xiangmei Hu , Bingbing Liu , Haiping Wang
Venue:in Proceedings of the second international workshop on Cloud data management. ACM
Citations:6 - 1 self