DMCA

1Re-identification by Relative Distance Comparison

by Wei-shi Zheng , Shaogang Gong , Tao Xiang