DMCA

Application of a Self-recurrent Wavelet Neural Network (2014)

Cached

Download Links

by Ifsa Publishing , Run Min Hou , Yuan Long Hou , Rong Zhong Liu , Guo Lai Yang , Qiang Gao