DMCA

Mariana: Tencent Deep Learning Platform and its Applications

Cached

Download Links

by Yongqiang Zou , Xing Jin , Yi Li , Zhimao Guo , Eryu Wang , Bin Xiao , Tencent Inc