DMCA

ISI at ImageCLEF 2012: Scalable

by Yoshitaka Ushiku , Hiroshi Muraoka , Sho Inaba , Koki Yasumoto , Naoyuki Gunji , Takayuki Higuchi , Yuko Hara , Tatsuya Harada , Yasuo Kuniyoshi