DMCA

York University at TREC 2005: HARD Track

by Miao Wen , Xiangji Huang , Aijun An , Yanrui Huang