DMCA

Supporting QoS in IEEE 802.11e Wireless LANs

Cached

Download Links

by Xiang Chen Member , Xiang Chen , Hongqiang Zhai , Student Member , Xuejun Tian , Yuguang Fang
Citations:16 - 1 self