DMCA

MSR-Asia at TREC-11 Video Track (2002)

by Xian-Sheng Hua , Pei Yin , Huajian Wang , Junfeng Chen , Lie Lu Mingjing Li , Mingjing Li , Hong-Jiang Zhang
Venue:In Proceedings of the Text Retrieval Conference TREC 2002 Video Track
Citations:3 - 0 self