DMCA

1 Evaluation of Echinococcus multilocularis Tetraspanins as Vaccine Candidates against Primary Alveolar Echinococcosis

Cached

Download Links

by Running Echinococcosis , Tetraspanin Vaccination , Zhisheng Dang , Kinpei Yagi , Yuzaburo Oku , Hirokazu Kouguchi , Kiichi Kajino , Junichi Watanabe , Jun Matsumoto , Ryo Nakao , Hiroyuki Wakaguri , Atsushi Toyoda , Chihiro Sugimoto