DMCA

Application of piezo-VCM Actuator to Precision Position Control of High-Precision Positioning Table

Cached

Download Links

by Jiunn-chau Wang , Yung-tien Liu , Rong-fong Fung