DMCA

25 Power Domains, 14-Core Application Processor With x512b Stacked DRAM

Cached

Download Links

by Yu Kikuchi , Makoto Takahashi , Tomohisa Maeda , Masatoshi Fukuda , Yasuhiro Koshio , Hiroyuki Hara , Hideho Arakida , Hideaki Yamamoto , Yousuke Hagiwara , Tetsuya Fujita , Manabu Watanabe , Hirokazu Ezawa , Takayoshi Shimazawa , Yasuo Ohara , Takashi Miyamori , Mototsugu Hamada , Masafumi Takahashi , Yukihito Oowaki