DMCA

Optimizing web search using social annotations (2007)

by Shenghua Bao , Xiaoyuan Wu , Ben Fei , Guirong Xue , Zhong Su , Yong Yu
Venue:IN: WWW ’07
Citations:171 - 2 self