DMCA

Siren: Context-aware computing for firefighting (2004)

by Xiaodong Jiang , Nicholas Y. Chen , Jason I. Hong , Kevin Wang , Leila Takayama , Xiaodong Jiang , Nicholas Y. Chen , Jason I. Hong , Kevin Wang , Leila Takayama , James A. L , Xiaodong Jiang , Nicholas Y. Chen , Jason I. Hong , Kevin Wang , Leila Takayama , James A. L
Venue:In Proceedings of Pervasive Computing
Citations:44 - 2 self