DMCA

Neural circuitry underlying sentence-level linguistic prosody (2005)

by Yunxia Tong , A Jackson G , Thomas Talavage , B Donald Wong , Mario Dzemidzic , D Yisheng Xu , A Xiaojian Li , Mark Lowe D
Venue:NeuroImage
Citations:5 - 0 self