DMCA

Automatic Heart Isolation in 3D CT Images

by Hua Zhong , Yefeng Zheng , Gareth Funka-lea , O Vega-higuera