DMCA

Cooperative MIMO channel modeling and multi-link spatial correlation properties (2012)

by Xiang Cheng , Cheng-xiang Wang , Senior Member , Haiming Wang , Xiqi Gao , Xiao-hu You , Senior Member , Dongfeng Yuan , Senior Member , Bo Ai , Qiang Huo , Ling-yang Song , Bing-li Jiao Member
Venue:IEEE J. Sel. Areas Commun
Citations:13 - 8 self