DMCA

An Efficient Two-Phase Service Discovery Mechanism

Cached

Download Links

by Shuiguang Deng , Zhaohui Wu , Jian Wu , Ying Li