DMCA

K Means of Cloud Computing: MapReduce, DVM, and Windows Azure

by Lin Gu , Zhonghua Sheng , Zhiqiang Ma , Xiang Gao , Charles Zhang , Yaohui Jin